​Spremna beseda avtorjev

 

Didaktična igra Vesele notke je namenjena

kitaristom začetnikom in profesorjem kitare.

Vesele notke so nov medpredmetni didaktični pripomoček,

ki učencu začetniku pomaga povezati osnovno teoretično

znanje s praktičnim poukom inštrumenta na igriv, otroku prijazen način.

 

Didaktična igra obravnava naslednje vsebine:

- položaj prstov v prvi in drugi legi (vezano na posamezne lestvice);

- povezava "nota - prst - ton", ki jo učenec osvoji skozi posebej prirejene ilustracije.

 

 

 

 

 

 

Na vsaki kartici je zraven note lik,

ki otroku pomaga najti asociacijo

z barvo zvoka vsake ​posamezne ​strune​.

 

 

 

 

 

 

 

Lik je vpleten v kratko zgodbo, ki jo otroci zložijo skupaj, ter poimenujejo note in prstne rede​ -​ na ​vsaki struni posebej​. Če imajo pri tem težave, si lahko pomagajo tako, da pokukajo na hrbtno stran kartice, kjer sta napisana ime note in številka prsta, s katerim se to noto zaigra. Če uporabljamo igro, ki je v obliki magnetne table, pa pri poimenovanju not in prstnih redov učencu lahko pomaga pedagog. Z zlaganjem zanimivih zgodb na magnetni tabli lahko s pomočjo didaktične igre Vesele notke vzbudimo pozitivne emocije, ki so zelo pomembne pri prvem srečanju mladega glasbenika z notami.

 

 

 

 

Didaktična igra je zasnovana kot zgodba

o potovanju muce Mice (struna e2), ki se odloči obiskati svojega prijatelja leva Leona (struna e) v sončni Afriki. Potovanje v tople kraje pa je seveda polno zanimivih dogodivščin.

 

 

 

 

...Nekega prelepega jutra se je muca Mica odločila, da bo obiskala svojega prijatelja leva Leona, ki živi v daljni in sončni deželi Afriki.

Mica pripravi svoj potovalni kovček (struna e2) in se s taksijem odpelje mimo glasbene šole. Tam sreča prijatelja Miho, ki letos obiskuje prvi razred kitare in že pridno vadi (struna h).

 

 

"Kako lepo zveni ta čudovit inštrument!" se veselo nasmehne Mica in se odpelje dogodivščinam naproti.

Ko se pripelje do železniške postaje, presede na vlak, ki pelje na obalo. "Potovanja z vlakom so vedno zanimiva," pomisli muca, in se udobno namesti na sedež ob oknu. Vlak pelje Mico skozi čaroben gozd. Skozi okno vidi vesele zajčke, ki se igrajo (struna g), nato pa še medvedjo družino (struna d).

 

 

 

Ko pa se čarobni gozd konča, se vlak ustavi …

"Kako pa naj sedaj potujem naprej?", se zamisli. "Poglej!" vzklikne. "Čaka nas balon!"

 

 

 

In naše potovanje skupaj z Mico se lahko nadaljuje.Balon jo ponese visoko nad zemljo. Mica z zanimanjem opazuje vrhove dreves, reke, hiške. Iz zraka se ji zdi vse tako zelo majhno.

"Celo veliki medvedi izgledajo kot majhne miške," se čudi Mica. Ko naš pisani balon pristane na obali, pa Mico čaka bela ladjica, ki potuje naravnost do tople Afrike.

"Hura!" vzklikne mala popotnica in se vkrca na ladjo (struna a). Med potovanjem po sinje modrih morskih valovih pa jo čaka naslednje presenečenje. V globini morja Mica zagleda čisto pravo zlato ribico.

Ribica Mici zamahne z repom v pozdrav in ji poškropi nos. Nato pa ji tiho prišepne na uho: "Vsakemu, ki mi napiše pesmico na moji struni, se bom potrudila izpolniti vsaj eno željo."

"To pa moram nujno sporočiti mojemu prijatelju Mihi, da bo čimbolj pridno vadil,"

ji odvrne Mica.

 

 

 

 

V daljavi pa se že vidi čudovita peščena obala Afrike z visokimi palmami (struna e).

Medtem ko bela ladjica pristajala, je Mica zagleda svojega dragega prijatelja. Leon jo je veselo čakal na obali.

"Kako lepo je, da si me prišla obiskat!" je rekel. "Verjamem, da ti bo Afrika všeč, saj tukaj zelo radi pojemo in plešemo."

"To je pa res krasno," je odvrnila Mica, in zaplesala sta pravi afriški valček pod palmami.

 

 

 

 

 

Učencu predstavimo zgodbo Veselih notk in mu nato predlagamo naslednje naloge v obliki igre:

- določimo, kako poteka zgodba po strunah;

- ugotavljamo, kakšna je povezava med struno e2 (Mica) in e (Leon) - v naši zgodbi sta prijatelja, kako se pa to sliši skozi “njihove” strune;

- nadaljujemo z zlaganjem zgodb in hkrati poimenujemo note na vsaki posamezni struni (vse zgodbe lahko prilagodimo učnemu procesu);

- ko učenec obvlada večino materiala (zna povezati struno, noto in prst v prvi legi), mu lahko predstavimo tudi enharmonične stopnje in drugo lego;

- igro lahko vedno prilagajamo našim in učenčevim potrebam;

- Vesele notke so tudi odskočna deska za spoznavanje prvih lestvic (do štirih predznakov). V ta namen je kompletu priložena posebna dolga kartica, na kateri je ilustrativno prikazana celotna zgodba, ki jo pripovedujejo Vesele notke.

 

 

 

 

 

 

 

Igro lahko uporabljamo kot kviz pri skupinskem instrumentalnem ali teoretičnem pouku.

Ves učni material lahko učitelj z učencem sestavlja na mizi ali pa na magnetni tabli, ki je priložena v kompletu. Magnetna tabla je primerna tudi za pisanje in pripenjanje opomnikov.

Didaktična igra Vesele notke lahko otroka spodbudi k skladanju preproste melodije, tako lahko učenec spoznava večplastnost glasbene umet​n​osti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didaktično igro Vesele notke uporabljamo po stopnjah

 

Prva stopnja

Učenec se igra s tistimi karticami (uči tiste note), ki so označeni s trikotnikom na hrbtni strani v zgornjem kotu.

Mladi kitarist zlaga kartice v krajše zgodbice, hkrati pa poimenuje note in prstne rede. Če pri tem potrebuje pomoč lahko kartico obrne in prebere na hrbtni strani ime note in prsta.

 

Druga stopnja

Učenec se uči / igra z vsemi karticami, ki ponazarjajo prvo lego. To so vse barvne kartice na vsaki struni, razen zadnje, ki je iz druge lege.

Iz kartic sestavi zgodbico za vsako struno posebej in poimenuje note in prstne rede. V kolikor ima pri tem težave si lahko pomaga tako, da pokuka na hrbtno stran kartice.

 

Tretja stopnja

Vključujemo zadnjo kartico, ki zaključuje zgodbo na vsaki struni. Ta kartica pripada drugi legi.

Učencu ponudimo tudi kartice-pobarvanke, ki predstavljajo drugo lego v celoti. Skozi proces barvanja učenec utrjuje novo znanje. Ko pobarva ves material lahko zloži zgodbico.

 

Četrta stopnja

Spoznavanje lestvic.

Najdaljša kartica, kjer vidimo celotno zgodbo Veselih notk je namenjena zlaganju lestvic.

Z njeno pomočjo lahko učenec sestavlja lestvice do štirih predznakov. Kompletu so v ta namen priložene tudi posebne kartice s tonalitetami (violinski ključi s predznaki) .

Učenec si lahko lestvice kasneje prepiše v notni zvezek in podpiše prstne rede.

 

Vesele notke lahko spodbudijo mladega glasbenika k skladanju preproste melodije na najdaljšem črtovju. Kreativnost otroka lahko spodbudimo z novimi nalogami, ki jih oblikujemo sami - v skladu z lastnimi pedagoškimi cilji in potrebami učenca. Na tak način učenec utrjuje znanje notacije in prstnih redov na ustvarjalen in inovativen način.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodbe, ki so skrite v Veselih notkah,

nam govorijo o tem, da lahko z glasbo

izražamo svoja čustva (notranji svet),

naravne pojave (zunanje vtise).

Glasba nas opozarja na vrednote,

kot so prijaznost, simpatija, vljudnost,

prijateljstvo ter sočutje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Želja avtorjev te igre je odpreti nov prostor v otrokovi in učiteljevi ustvarjalnosti. Didaktične kartice Vesele notke​ ​ponujajo veliko možnosti kreativne uporabe: lahko so podlaga za različne teoretične, glasbene in ustvarjalne naloge.

Ena je lahko ​na primer ​ta, da mora otrok na največji kartici odkriti likovne​ elemente,​ ki se navezuje​jo​ na motiviko, povez​a​no s spremembo letnih časov. Na začetku se lahko z učencem pogovorimo o letnih časih, ki se zvrstijo v šolskem letu.

Hkrati ob tem pogovoru lahko mlademu kitaristu predstavimo dela velikih skladateljev, ki so uporabili to motiviko za svoj navdih. V ospredje lahko postavimo Štiri letne čase A. Vivaldija, pogovor pa se lahko razširi še na mnoga druga dela.

 

 

 

Iskreno si želimo, da bi didaktična igra  Vesele notke ​pripomogla k​ vzpostavitvi pozitivne in sproščene atmosfere​ pri pouku ter pomagala mladim glasbenikom pri ​​povezovanju osnov glasbene teorije s praktičnim muziciranjem na prijeten in igriv način

 

 

avtorja: Inga Ulokina, Igor Ulokin

strokovna svetovalka: Suzana Hebar Čamer

ilustratorka: Anastasiya Esina

recenzent: Daniel Eyer

 

Didaktična igra Vesele notke je vpisana v razvid varovanih del Avtorske agencije Slovenije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mob.:

+386 (0)70 83 86 87

e-mail: info@veselenotke.com

 

 

 

© 2016 veselenotke.com

design by Esinartstudio

esinartstudio@gmail.com